Třebíč podruhé ocenila dobrovolníky

Podle přezdívky Srdíčko, kterou měl Antonín Hobza – zakladatel skautingu v Třebíči – dostala jméno cena, kterou v Třebíči uděluje dobrovolníkům pracujícím s mládeží Rada dětí a mládeže kraje Vysočina a Město Třebíč. Smyslem ceny není jen ocenit dobrovolníky, kteří pravidelně a nezištně pracují ve svém volném čase s dětmi a mládeží. Má za cíl i upozornit na problematiku dobrovolnictví jako takového.

Ve čtvrtek 7. února, na Setkání se Zdravým městem byly uděleny ceny Třebíčské srdíčko za rok 2017.

Oceněni byli: mladá skautská vedoucí Nikol Viceníková, biatlonový trenér Rudolf Novotný a ikony třebíčského skautingu manželé Bublanovi.

“Všech, kdo pracují zadarmo ve svém volném čase s dětmi a mládeží je potřeba si velmi vážit. Není to práce jednoduchá. Připravovat pro děti program a zároveň dbát na jejich bezpečnost a další a další věci je často velmi náročné,“ řekl při předávání Jan Burda – předseda představenstva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina a dodal: „Je mi velkou ctí, že mohu, už podruhé, předat ocenění dobrovolníkům a budu to dělat s velkou úctou a pokorou.“

Krásou tečkou za slavnostním předávání ocenění udělala Líba Bublanová, která na otázku, jestli by něco vzkázala mladým dobrovolníkům odpověděla: „Dělejte to zadarmo a s láskou.“

Veškeré informace o ceně Třebíčské srdíčko jsou na webové stránce www.trebicsesrdicko.cz

Více informací: RDMKV, 777 750 131, predseda@rdmkv.cz

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina vznikla v roce 2001 nejen za účelem koordinace všech neziskových organizací působících v kraji Vysočina, ale také za účelem zprostředkování komunikace mezi nimi a orgány státní správy a zajištění přísunu informací všem členům i zájemcům z řad veřejnosti. V současné době sdružuje více než 20.000 individuálních členů ve dvacítce organizací.

V současné době realizuje několik projektů. Například www.tabory-vysocina.cz, www.volnycas-vysocina.cz, www.trebicskesrdicko.cz a další. Více informací o RDMKV je na webu www.rdmkv.cz.  

Comments are closed.