Zkus zažít letní Cestičky

Jsou různé cesty, jak se stát hrdinou. Třeba nebát se udělat něco pro druhé. Nestydět se mít starost o své okolí. Rozvíjet a zužitkovávat vlastní potenciál. Umět kolem sebe rozdávat radost i inspiraci. Poznávat své hranice, motivace i cíle.  Prakticky se zvládnou postarat o partu dětí v přírodě. Či zorganizovat skupinu lidí ke společnému dílu, …

číst dále

DESKOVÉ HRY ZACHRAŇ SE KE STAŽENÍ ZCELA ZDARMA

  Dobrý den ze Záchranného kruhu, máme pro Vás skvělou novinku. Představujeme Vám další deskové hry s názve Zachraň se. Tyto hry, v PDF podobě, lze zcela zdarma stáhnout z našeho portálu www.zachrannykruh.cz Hry obsahují 9 situací a smyslem je naučit se správnému chování v uvedených situacích.  – Dopravní nehoda  – …

číst dále

Podpora pro projekty v oblasti rodinné politiky

Až 650 tisíc korun plánuje v letošním roce rozdělit Kraj Vysočina realizátorům projektů v oblasti rodinné politiky v regionu. „Aktivity mateřských center a dalších organizací zabývajících se vzdělávacími, informačními, poradenskými nebo volnočasovými aktivitami pro rodiny, které jsou v souladu s Koncepcí rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012-2016, jsou vítané. …

číst dále

Propagujte svoje aktivity na novém webu

Ve virtuálním prostoru se objevil nový web. Jeho adresa je www.volnycas-vysocina.cz a provozuje ho Rada dětí a mládeže kraje Vysočina. Dětské organizace i další subjekty na něm mohou zdarma propagovat nekomerční aktivity pro děti a mládež na Vysočině. “Jedním z našich cílů je pomáhat organizacím v propagaci a zviditelnění  jejich činnosti,” …

číst dále

Tábory dětí a mládeže v ČR

Vážená paní, vážený pane, Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) realizuje ve spolupráci s odborem pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)mapující studii na téma „tábory dětí a mládeže v ČR“. Cílem je lépe porozumět vývoji v této oblasti a zprostředkovat reálná data, která dále napomohou lepší propagaci a informovanosti pro veřejnost, …

číst dále

Táboření na zemědělské půdě v roce 2016

Mohou pořadatelé postavit dočasný stanový tábor na zemědělské půdě, aniž by majitel, tedy zemědělec, byl krácen na dotacích? Odpověď zní: ano, mohou. Tak proč o tom píšeme, když je to tak jednoduché? Protože letos opět vyvstal problém se zamítnutím letních táborů na soukromé zemědělské půdě. Je tedy dobré si zopakovat argumenty, které hovoří pro naše …

číst dále

Navrhovaná novela zákona o myslivosti a její dopady

Z dílny ministerstva zemědělství přichází rozsáhlá novela zákona o myslivosti. Tato informace by sama o sobě pravděpodobně nebyla pro veřejnost nikterak zajímavá. Pakliže však odpovíte kladně alespoň na jednu z níže položených otázek, měli byste rozhodně zpozornět. Navrhovaná úprava se totiž zdaleka netýká jen myslivců. Venčíte své psí miláčky ve volné přírodě …

číst dále

Blíží se valné shromáždění RDMKV

Valné shromáždění RDMKV bude tentokrát spojeno se setkáním členů KOUS Vysočina – sekce volný čas dětí a mládeže. Členské organizace RDMKV a členské organizace KOUS se sejdou v pondělí 11. dubna v 18 hodin v Havlíčkově Brodě v kanceláři Českého červeného kříže. Kromě schválení výroční zprávy za rok 2015 a …

číst dále

Mládež kraji – 26 nápadů z celého kraje

Podporu mladých lidí a jejich nápadů bereme jako skvělou investici do budoucna. Jsme proto moc rádi, že se nám do letošního ročníku programu “Mládež kraji” sešlo  26 skvělých nápadů mladých lidí z celého kraje. Máme z toho velkou radost. Proti 14 realizovaným projektům minulý rok je to skvělý nárůst. Je …

číst dále

Zapojte se do soutěže o návrh projektového dne!

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje soutěž o návrh na uspořádání projektového dne na téma “Umění žít spolu”. Hlavním úkolem soutěže “Umění žít spolu” je sestavení návrhu programu projektového dne, který umožní veřejnosti a zejména mladým lidem seznámit se s problematikou inkluze a kulturní rozmanitosti v daném regionu. Přihlaste se do 31. …

číst dále