Archa číslo 4/2017 píše o tom, že učit se dá i nenápadně, bez nudy a biflování

Snímek ze zadní strany obálky Archy č. 4/2017 (foto Michala K. Rocmanová)

Do čtvrtého čísla letošního ročníku časopisu Archa zkusme nahlédnout opravdu jen letmo a poněkud nesystematicky.

Předtím si ale před pomyslnou závorku vytkněme slogan Nejsme škola, a přece učíme, který ozřejmuje hlavní náplň aktuálního čísla. „Čtyřka“ Archy publikuje kromě jiného tematické příspěvky Asociace TOM, organizátorů třebíčské Regionální vzájemné výměny zkušeností, INEX-SDA, Pionýra, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sdružení Radost, Hnutí Brontosaurus nebo třeba Národní pracovní skupiny pro Strukturovaný dialog s mládeží.

Více na ADAM.cz: www.adam.cz/clanek-2017060023-archa-cislo-4-2017-pise-o-tom-ze-ucit-se-da-i-nenapadne-bez-nudy-a-biflovani.html

Napiš komentář

Comments are closed.