DESKOVÉ HRY ZACHRAŇ SE KE STAŽENÍ ZCELA ZDARMA

  Dobrý den ze Záchranného kruhu, máme pro Vás skvělou novinku. Představujeme Vám další deskové hry s názve Zachraň se. Tyto hry, v PDF podobě, lze zcela zdarma stáhnout z našeho portálu www.zachrannykruh.cz Hry obsahují 9 situací a smyslem je naučit se správnému chování v uvedených situacích.  – Dopravní nehoda  – …

číst dále

Podpora pro projekty v oblasti rodinné politiky

Až 650 tisíc korun plánuje v letošním roce rozdělit Kraj Vysočina realizátorům projektů v oblasti rodinné politiky v regionu. „Aktivity mateřských center a dalších organizací zabývajících se vzdělávacími, informačními, poradenskými nebo volnočasovými aktivitami pro rodiny, které jsou v souladu s Koncepcí rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012-2016, jsou vítané. …

číst dále

Propagujte svoje aktivity na novém webu

Ve virtuálním prostoru se objevil nový web. Jeho adresa je www.volnycas-vysocina.cz a provozuje ho Rada dětí a mládeže kraje Vysočina. Dětské organizace i další subjekty na něm mohou zdarma propagovat nekomerční aktivity pro děti a mládež na Vysočině. “Jedním z našich cílů je pomáhat organizacím v propagaci a zviditelnění  jejich činnosti,” …

číst dále

Tábory dětí a mládeže v ČR

Vážená paní, vážený pane, Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) realizuje ve spolupráci s odborem pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)mapující studii na téma „tábory dětí a mládeže v ČR“. Cílem je lépe porozumět vývoji v této oblasti a zprostředkovat reálná data, která dále napomohou lepší propagaci a informovanosti pro veřejnost, …

číst dále

Táboření na zemědělské půdě v roce 2016

Mohou pořadatelé postavit dočasný stanový tábor na zemědělské půdě, aniž by majitel, tedy zemědělec, byl krácen na dotacích? Odpověď zní: ano, mohou. Tak proč o tom píšeme, když je to tak jednoduché? Protože letos opět vyvstal problém se zamítnutím letních táborů na soukromé zemědělské půdě. Je tedy dobré si zopakovat argumenty, které hovoří pro naše …

číst dále

Navrhovaná novela zákona o myslivosti a její dopady

Z dílny ministerstva zemědělství přichází rozsáhlá novela zákona o myslivosti. Tato informace by sama o sobě pravděpodobně nebyla pro veřejnost nikterak zajímavá. Pakliže však odpovíte kladně alespoň na jednu z níže položených otázek, měli byste rozhodně zpozornět. Navrhovaná úprava se totiž zdaleka netýká jen myslivců. Venčíte své psí miláčky ve volné přírodě …

číst dále

Blíží se valné shromáždění RDMKV

Valné shromáždění RDMKV bude tentokrát spojeno se setkáním členů KOUS Vysočina – sekce volný čas dětí a mládeže. Členské organizace RDMKV a členské organizace KOUS se sejdou v pondělí 11. dubna v 18 hodin v Havlíčkově Brodě v kanceláři Českého červeného kříže. Kromě schválení výroční zprávy za rok 2015 a …

číst dále

Mládež kraji – 26 nápadů z celého kraje

Podporu mladých lidí a jejich nápadů bereme jako skvělou investici do budoucna. Jsme proto moc rádi, že se nám do letošního ročníku programu “Mládež kraji” sešlo  26 skvělých nápadů mladých lidí z celého kraje. Máme z toho velkou radost. Proti 14 realizovaným projektům minulý rok je to skvělý nárůst. Je …

číst dále

Zapojte se do soutěže o návrh projektového dne!

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje soutěž o návrh na uspořádání projektového dne na téma “Umění žít spolu”. Hlavním úkolem soutěže “Umění žít spolu” je sestavení návrhu programu projektového dne, který umožní veřejnosti a zejména mladým lidem seznámit se s problematikou inkluze a kulturní rozmanitosti v daném regionu. Přihlaste se do 31. …

číst dále

SKUTEK ROKU – NOMINACE PRO KRAJSKOU RADU

Do tradiční ankety Kraje Vysočina SKUTEK ROKU byl nominován předseda představenstva RDMKV Jan Burda za organizaci projektu Volný čas není nuda. “Projekt Volný čas není nuda je tradiční akcí, kterou neděláme pro sebe, ale jako propagační akci pro celou řadu dětských organizací. V minulém roce se jí účastnilo 56 organizací, …

číst dále