Spolupráce s Krajem Vysočina

Kraj Vysočina je významným donátorem Rady dětí a mládeže kraje Vysočina.

Kromě běžného provozu RDMKV spolupracujeme na řadě významných dlouhodobých projektů a aktivit.

VOLNÝ ČAS NENÍ NUDA

Jednou z našich hlavních činností je propagace volnočasových aktivit – především pravidelné zájmové činnosti mezi širkou veřejností. Pravidlená zájmová činnost je velmi významná při výchově dětí a mládeže. Snažíme se proto významnou měrou přispět k propagaci zájmových aktivit na Vysočině.

Za tímto účelem provozujeme webovou stránky www.volnycas-vysocina.cz. Zde zveřejňujeme nejrůznější články, akce v kalendáři, kontakty na jednotlivé organizace a další informace pro rodiče a jiné zájemce o volnočasové aktivity. Návštěvnost webu je průměrně více než 4.700 uživatelů měsíčně.

KATALOG LETNÍCH TÁBORŮ

K projektům, který je podporovám KRaje Vysočina od svého vzniku je i propagace letní táborové činnosti. Na adrese www.tabory-vysocina.cz provozujeme katalog letních táborů, kde může zveřejnit svoji nabídku kterékoli organizace. V katalogu je každoročně více než 200 táborů. S provozem webu souvisí také propagační kampaň k letním táborům, kterou realizujeme prostřednictvím řady tiskových zpráv, článků na nejrůznějších webech, vystoupeními s rádiích a televizích.

Během sezóny (leden – květen) se návštěvnost pohybuje průměrně kolem 1.000 uživatelů měsíčně.

REGIONÁLNÍ VELKÁ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

Regionální velká výměna zkušeností je největší víkendové regionální setkání vedoucích, kteří pracují s dětmi a mládeží. Jedná se o víkendové setkání plné seminářů a workshopů s nejrůznější tématikou (od rukodělných aktivit, přes metodické semináře až po diskuse nad problémy práce s dětmi a mládeží).

Akce probíhá každý rok na jiném místě kraje Vysočina (Třebíč, Žďár nad Sázavou, Chaloupky…) a vždy na její organizaci spolupracujeme s několika místními organizacemi.

Akce se každoročně účastní kolem 100 vedoucích a celá řada organizátorů a lektorů.

Více informací o akci je na www.rvvz-vysocina.cz.

MLÁDEŽ KRAJI

Mládež kraji je projekt podporovaný MŠMT, který má za cíl vzdělávání a podporu projektů neformálních skupin mladých lidí realizovaných v Kraji Vysočina. Jedná se o projekty, které jsou realizovány mladými lidmi, kteří nejsou organizování v žádné neziskové organizaci. Nemohou tak realizaci vlastních nápadů financovat pomocí běžných dotačních titulů. Součástí projektu je i víkendový seminář, kde jsou mladí lidé proškoleni v projektovém řízení, finančním managementu atd. a dále metodická pomoc a podpora.

Projekt realizujeme v Třebíči, Žďáře nad Sázavou, Havlíčkově Brodě a Jihlavě. Podpora Kraje Vysočina směřuje do ostatních míst kraje (mimo zmíněných měst).

Celkem v rámci programu podporujeme každoročně cca 15-20 projektů (cca 80 mladých lidí).

Každoročně na tento program poskytuje 50% finančních prostředků MŠMT.

Více informací o programu je na webu https://vysocina.mladezkraji.cz

VZDĚLÁVÁNÍ

Každoročně organizujeme několik kurzů pro vedoucí dětských organizací.
Hlavní vedoucí letního tábora – akreditovaný kurz
Zdravotník zotavovacích akcí – akreditovaný kurz
Vedoucí dětského kolektivu – kurz pro začínající vedoucí a instruktory
Komunikace s dětmi a mládeží – kurz pro vedoucí v pravidelné zájmové činnosti zaměřený na správnou komunikaci a řešení problému s dětmi
Programový vedoucí letního tábora – kurz zaměřený na správnou přípravu programu na letním táboře – metodika her, dynamika programu atd.

Cílem našeho vzdělávání – i když většinou není pro pracovníky s dětmi a mládeží povinné – je postupně zkvalitňovat práci s dětmi a mládeží v neziskovém sektoru na Vysočině.

Práci s dětmi a mládeží ve volném čase považujeme za zásadní prvek výchovného procesu. Proto považujeme vzdělávání vedoucích za velmi důležité.

Každoročně proškolíme cca 70 vedoucích.

Aktuální nabídka našich kurů je dostuná zde.

VĚDECKOTECHNICKÝ TÁBOR T-CAMP

V Kraji Vysočina v rámci Systému podpory nadání pod patronací Talentcentra Národního institutu pro další vzdělávání, které je členem Sítě evropských talentcenter na podporu rozvoje nadání a péče o nadané, je budována Krajská síť podpory nadání, která se skládá z pracovišť – typicky škol a školských zařízení všech typů, NNO, které se věnují nebo hodlají systematicky věnovat práci s nadanými. V každém kraji ČR působí koordinátor podpory nadání NIDV, který poskytuje informační a metodickou podporu a rovněž spolupracuje s dalšími subjekty na krajské úrovni. T-CAMP je plně v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016, který v úkolu B. 5 uvádí: Vyhledávat a rozvíjet talentované děti, žáky a studenty. Vytvářet a využívat specifické programy, soutěže, přehlídky, podporovat setkávání talentovaných žáků v kraji.

Tábor budeme realizovat již třetím rokem společně – NIDV zajišťuje odbornou část a RDMKV organizační a volnočasovou část.

Více zde.

Comments are closed.