Profesní kvalifikace

Rozhodnutím MŠMT č. MSMT-29997/2023-2 ze dne 19. 12. 2023 jsme autorizovalou osobou pro profesní kvalifikace:

75-007-M – Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
75-008-N – Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže
75-009-N – Samostatný/samostatná vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže

CO JE PROFESNÍ KVALIFIKACE

Profesní kvalifikace je způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost, která umožňuje profesní uplatnění (např. příprava studené kuchyně, výroba čepic, vedení kolektivu dětí a mládeže…). Jsou to činnosti uplatnitelné na trhu práce.

Profesní kvalifikaci je možné získat úspěšným složením zkoušky podle hodnoticího standardu příslušné profesní kvalifikace.

Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační standard (který určuje, co je potřeba pro získání příslušné kvalifikace znát a umět – je to tedytedy soubor požadovaných odborných znalostí a dovedností) a hodnotící standard (ten říká, jak se tyto znalosti budou zkoušet).

JE POTŘEBA ABSOLVOVAT NĚJAKÝ KURZ?

V rámci zisku profesní kvalifikace je nezbytné absolvovat pouze zkoušku. Účast na jakémkoli vzdělávání tedy není podmínkou.
Znalosti je možné získat praxí, samostudiem, nebo na kurzech.
V rámci našich aktivit pořádáme kurzy, které mohou sloužit jako příprava na zisk profesní kvalifikace.

CO OBDRŽÍTE PO SLOŽENÍ ZKOUŠKY?

Pořádat zkoušky mohou autorizované osoby.
Úšpěšné vykonání zkoušky z profesní kvalifikace, evidované v Národní soustavě kvalifikací, potvrzuje osvědčení o získání profesní kvalifikace. To prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace.
Osvědčení je dokument, který je možné předložit spolu se životopisem na pohovoru při hledání nové práce.

KOLIK STOJÍ ZKOUŠKA?

Cena zkoušky z profesní kvalifikace je 2.900,- na osobu pro členy organizací sdružených v Radě dětí a mládeže kraje Vysočina a 3.900,- Kč na osobu pro ostatní.
Čáska je splatná na základě faktury vastavené zájemci po přihlášení na zkoušku.

JAK SE PŘIHLÁSIT KE ZKOUŠCE?

Ke zkoušce se přihlásíte vyplněním formuláře přihlášky.
Po přihlášení vás budeme kontkotvat s termínem zkoušky a dalšími podrobnostmi (místo a čas konání, podrobné podmíny zkoušky atd.).
Zkoušky bude uskutečněna nejpozději 3 měsíce od přihlášení.

PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM KVALIFIKACÍM

Veškeré podrobnosti o profesních kvalifikacích (včetně aktuálních kvalifikačních a hodnotících standardů) najdete na webu Národní soustavy kvalifikací.

Comments are closed.