Zvyšování kvality neformálního vzdělávání na Vysočině

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
Předkladatel projektu a koordinátor v kraji Vysočina: Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s.
Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022
Cílová skupina:

 • účastníci neformálního vzdělávání (děti od 3 let, žáci základních a středních škol);
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže;
 • pedagogičtí pracovníci.

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence zejména pro tyto oblasti: polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání, praktické využívání ICT ve vzdělávání a
badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická gramotnost atd. Realizace aktivit povede k propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Sekundárním cílem projektu je motivovat příjemce neformálního vzdělávání k využití nabídky těchto organizací a k posilování jejich kompetencí ve stejných tématech. Nástroje pro získávání těchto kompetencí budou především projektové dny v klubovně, mimo klubovnu a pravidelná klubová činnost.

ZAPOJENÍ PARTNEŘI

 • 25. přední hlídka Royal Rangers Žďársko
 • 27. Přední hlídka Royal Rangers v ČR
 • 31. přední hlídka Royal Rangers v ČR, p.s.
 • Elvis Jihlava, z. s.
 • Hodina H, z.s.
 • Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
 • JEJDA…, z.s.
 • Jezdecký klub Třešť, z.s.
 • Kolpingovo dílo České republiky z.s.
 • Mateřské centrum Andílci, z.s.
 • Mateřské centrum Domeček Luka nad Jihlavou, z.s.
 • MC Klubíčko Horní Cerekev, z. s.
 • Na Větvi, z. s.
 • Občanské sdružení KADET, z. s.
 • Občanské sdružení KADET, z. s. – Centrum volného času Hrubínka
 • Pramínek Jihlava, z. s.
 • Sdružení Petrov, z.s.
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Víska
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
 • Spolek KUŠ pro environmentální a multikuturní výchovu
 • Spolek Rodinné centrum Sovička
 • Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj, z. s.
 • Třebíčské centrum z. s.

Comments are closed.