Profesní kvalifikace

Jsme autorizovanou osobou pro zisk profesních kvalifikací Hlavní vedoucí letního tábora, Samostatný vedoucí dětí a mládeže a Vedoucí dětí a mládeže.

Volný čas není nuda

Každý rok v září pořádáme ve všech okresních městech Vysočiny přehlídku volnočasových aktivit..

VZDĚLÁVÁNÍ S RDMKV

Každoroční kurzy pro táborové vedoucí a zdravotníky a další vzdělávací akce, pod vedením zkušených lektorů...

Mládež kraji - Vysočina

Máš zajímavý nápad? My pro tebe máme až 30.000 korun na jeho realizaci díky programu Mládež kraji.

Tábory Vysočina

Provozujeme největší regionální katalog táborů na adrese www.tabory-vysocina.cz. Stačí kliknotu a vybírat...
Web VOLNOCASUJ.CZ je plný ověřených informací z oblasti využití volného času dětí, mládežníků i dospělých a celých rodin. Přináší i informační servis pro dětské organizace.
Nabízíme zájemcům možnost na zisk profesních kvalifikací. Jsme autorizovanou osobou v rámci Národní soustavy kvalifikací. Stačí se přihlásit na zkoušku...
Každý rok pořádáme řadu vzdělávacích akcí pro pracovníky i dobrovolníky v oblasti práce s dětmi a mládeží.
Proč je dobré, aby se vaše organizace stala členem RDMKV? Co je potřeba proto udělat a kdo už členem je?
Největší regionální katalog letních táborů. Nabídky desítek běhů táborů různých zaměření pro všechny věkové kategorie, rady pro rodiče...
Kraj Vysočina je významným donátorem Rady dětí a mládeže kraje Vysočina. Kromě běžného provozu RDMKV spolupracujeme na řadě významných dlouhodobých projektů a aktivit.

O Radě dětí a mládeže kraje Vysočina

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina působí už od roku 2001. Vznikla za účelem koordinace činnosti neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v kraji Vysočina, zprostředkování komunikace mezi nimi a orgány státní správy a zajištění přísunu informací všem členům i zájemcům z řad veřejnosti. Sdružuje dětské organizace napříc celou Vysočinou.

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s. je spolek.
Veškeré platné informace a dokumenty RDMKV jsou zveřejněny ve veřejném rejstříku a sbírce listin na www.justice.cz.

Politika ochrany práv dětí - Child protection policy - ve splupráci s Národní sítí zdravých měst ČR: ke stažení zde
Powered by Tempera & WordPress.