Co se dalo zažít na #EYE2016

European Youth Event je ohromná akce, z které si každý odveze to, co očekával, či snad požadoval – stačí se jen zapojit. Naše delegace pod hlavičkou ČRDM vyrážela v malé skupince z Prahy do Štrasburku… Kromě zajímavých rozprav a síťování jsme při cestě zvládli i menší teambuildingovou aktivitu – výměnu porouchaného kola. Po příjezdu proběhlo krátké seznámení s alsaskou kuchyní…

číst dále

Fond Vysočiny 2015: 710 úspěšných žadatelů o krajskou podporu

Kraj Vysočina úspěšně pokračuje v poskytování podpory z Fondu Vysočiny. Zatímco grantové programy 2016 se postupně vyhlašují, čísla z roku 2015 jsou už kompletní. „V minulém roce jsme prostřednictvím Fondu Vysočiny podpořili sport, volnočasové aktivity, mateřské školy, podnikatele, infrastrukturu, ale i informační technologie a památkově chráněná území. V rámci 23…

číst dále

Zkus zažít letní Cestičky

Jsou různé cesty, jak se stát hrdinou. Třeba nebát se udělat něco pro druhé. Nestydět se mít starost o své okolí. Rozvíjet a zužitkovávat vlastní potenciál. Umět kolem sebe rozdávat radost i inspiraci. Poznávat své hranice, motivace i cíle.  Prakticky se zvládnou postarat o partu dětí v přírodě. Či zorganizovat skupinu lidí ke společnému dílu,…

číst dále

DESKOVÉ HRY ZACHRAŇ SE KE STAŽENÍ ZCELA ZDARMA

  Dobrý den ze Záchranného kruhu, máme pro Vás skvělou novinku. Představujeme Vám další deskové hry s názve Zachraň se. Tyto hry, v PDF podobě, lze zcela zdarma stáhnout z našeho portálu www.zachrannykruh.cz Hry obsahují 9 situací a smyslem je naučit se správnému chování v uvedených situacích.  – Dopravní nehoda  –…

číst dále

Podpora pro projekty v oblasti rodinné politiky

Až 650 tisíc korun plánuje v letošním roce rozdělit Kraj Vysočina realizátorům projektů v oblasti rodinné politiky v regionu. „Aktivity mateřských center a dalších organizací zabývajících se vzdělávacími, informačními, poradenskými nebo volnočasovými aktivitami pro rodiny, které jsou v souladu s Koncepcí rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012-2016, jsou vítané.…

číst dále

Propagujte svoje aktivity na novém webu

Ve virtuálním prostoru se objevil nový web. Jeho adresa je www.volnycas-vysocina.cz a provozuje ho Rada dětí a mládeže kraje Vysočina. Dětské organizace i další subjekty na něm mohou zdarma propagovat nekomerční aktivity pro děti a mládež na Vysočině. „Jedním z našich cílů je pomáhat organizacím v propagaci a zviditelnění  jejich činnosti,“…

číst dále

Tábory dětí a mládeže v ČR

Vážená paní, vážený pane, Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) realizuje ve spolupráci s odborem pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)mapující studii na téma „tábory dětí a mládeže v ČR“. Cílem je lépe porozumět vývoji v této oblasti a zprostředkovat reálná data, která dále napomohou lepší propagaci a informovanosti pro veřejnost,…

číst dále

Táboření na zemědělské půdě v roce 2016

Mohou pořadatelé postavit dočasný stanový tábor na zemědělské půdě, aniž by majitel, tedy zemědělec, byl krácen na dotacích? Odpověď zní: ano, mohou. Tak proč o tom píšeme, když je to tak jednoduché? Protože letos opět vyvstal problém se zamítnutím letních táborů na soukromé zemědělské půdě. Je tedy dobré si zopakovat argumenty, které hovoří pro naše…

číst dále

Navrhovaná novela zákona o myslivosti a její dopady

Z dílny ministerstva zemědělství přichází rozsáhlá novela zákona o myslivosti. Tato informace by sama o sobě pravděpodobně nebyla pro veřejnost nikterak zajímavá. Pakliže však odpovíte kladně alespoň na jednu z níže položených otázek, měli byste rozhodně zpozornět. Navrhovaná úprava se totiž zdaleka netýká jen myslivců. Venčíte své psí miláčky ve volné přírodě…

číst dále

Blíží se valné shromáždění RDMKV

Valné shromáždění RDMKV bude tentokrát spojeno se setkáním členů KOUS Vysočina – sekce volný čas dětí a mládeže. Členské organizace RDMKV a členské organizace KOUS se sejdou v pondělí 11. dubna v 18 hodin v Havlíčkově Brodě v kanceláři Českého červeného kříže. Kromě schválení výroční zprávy za rok 2015 a…

číst dále