MYSLÍM SÁM ZA SEBE

Kritické myšlení je v současné době významnou kompetencí nezbytnou ke zvládání každodenních životních situací, tvoří základ pro rozvoj odpovědnosti jednotlivce i rozvoj společnosti jako takové.

Je to kompetence, kterou potřebujeme u dětí rozvíjet nejen ve školách, ale i během mimoškolních aktivit. Těmi, kdo ovlivňují výchovu dětí a mládeže mimo školu jsou dobrovolníci dětských a mládežnických organizací. Je ale nutné, aby měli vhodné nástroje, které by mohli při své práci využít.

Chceme naučit vedoucí, kteří pracují ve volném čase s dětmi nebo mládeží, jakým způsobem rozvíjet kritické myšlení.

Chceme vytvořit soubor konkrétních metod a aktivit podporujících rozvoj kritického myšlení  dětí a mládeže ve věku 10-26 let, které budou použitelné v praxi volnočasových pracovníků, otestovat je, a následně zpracovat do podoby „receptáře“ aktivit, po němž mohou sáhnout volnočasoví pracovníci, rodiče i pedagogové.

Tito lidé jsou často pro děti a mládež silnou neformální autoritou, kterou dobrovolně následují a které věří. Při pravidelné práci s dětmi a mládeží tak mohou výrazně přispět ke snaze zvýšit úroveň kritického myšlení dětí a mládeže v ČR i SR.

VÍCE INFORMACÍ VŠETNĚ TERMÍNŮ KONÍNÁNÍ SEMINÁŘŮ A PŘIHLÁŠKU PRO ÚČAST NA PROJEKTU NAJDETE NA WEBU WWW.MYSLIKRITICKY.EU

Comments are closed.