Regionální velká výměna zkušeností znovu v Třebíči

RVVZ je tradiční každoroční akcí pro všechny, kteří se věnují volnočasovým aktivitám pro děti a mládež. Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj, bude pořádat další Regionální velkou výměnu zkušeností, která se uskuteční 3. – 5. 3. 2017 v areálu Katolického gymnázia Třebíč. Celá akce se ponese v duchu 110. výročí od narození spisovatele a pedagoga Jaroslava Foglara. Regionální výměna je určena pro všechny vedoucí táborů či oddílů a instruktory, kteří pracují v různých volnočasových centrech nebo se jinak podílí na práci s dětmi a mládeží.

Zájemci o tuto akci se mohou přihlašovat na stránkách www.rvvz-vysocina.cz. Tam si také navolí vlastní program. Mohou si vybrat mezi semináři, dílnami, workshopy a různými diskuzními fóry. Především jde o to, aby si účastníci vzájemně vyměnili své zkušenosti a načerpali tak novou inspiraci do budoucna.

Program bude velmi pestrý a opravdu si vybere každý. Malou ochutnávkou vám může být seminář na téma „Co je to larp?“ a možnost si pak vybrat hned z několika larpů, kterých se budete moci sami účastnit. Také se můžete těšit výtvarné a rukodělné dílny, zásobníky her na rozvoj skupinové dynamiky, horolezeckou stěnu, na životní příběh člověka s drogovou zkušensotí či na přednášku o osobnostním rozvoji. A to je jen hrstka toho, co vás na RVVZ v Třebíči čeká. Po celou akci bude k dispozici čajovna, bufet a herna stolních her. Můžete se také těšit na sobotní koncert skupiny D.N.A. z Brna.

Ubytování je zajištěné v prostorech gymnázia a na jídlo se bude chodit do centrální jídelny nedaleko školy.

Těšíme se na vás v březnu na naší RVVZ.

Pavlína Nekudová

Comments are closed.