Hledá se TALENT VYSOČINY pro rok 2017

 

Foto z předávání ocenění Talent Vysočiny 2016. Foto: Active – středisko volného času, p.o.

Žáci a studenti z Kraje Vysočina dosahující mimořádných výsledků v určitém oboru mohou i letos získat ocenění Talent Vysočiny a Cenu hejtmana Vysočiny. „Chceme podpořit ty žáky a studenty, kteří vynikají v určitém oboru, věnují se různým mimoškolním aktivitám a zároveň svůj talent a nadání cíleně rozvíjí,“ uvedla radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová a upřesnila, že ti nejlepší navíc získají od kraje motivační stipendium, které by jim mělo do budoucna v jejich aktivitách pomoci.

Návrh na nominaci může podat škola, školské zařízení či organizace zabývající se výchovou a vzděláním v pěti oborech – humanitním, uměleckém, přírodovědném, technickém a sportovním. Návrh je nutné podat na předepsaném formuláři s patřičným odůvodněním nominace a výčtem úspěchů za hodnocené období, tzn. období od 22. 5. 2016 do 22. 5. 2017.

Uzávěrka podávání návrhů na nominaci je 25. 5. 2017 na adrese Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01. Návrh je potřeba zaslat zároveň elektronickou poštou na adresu talent@activezdar.cz.

Foto z předávání ocenění Talent Vysočiny 2016. Foto: Active – středisko volného času, p.o.

Vítěz v daném oboru a kategorii získá ocenění Talent Vysočiny a stipendium (1 000 nebo 2 000 korun po dobu 10 měsíců), další komisí nominovaní talentovaní žáci získávají jednorázové stipendium (1 000 nebo 2 000 korun). Žákům oceněným cenou Talent Vysočiny může hejtman Kraje Vysočina udělit Cenu hejtmana Vysočiny za zcela výjimečné výsledky v určitém oboru, s tím je spojeno jednorázové stipendium ve výši 5 000 nebo 10 000 korun).

Slavnostní vyhlášení ceny Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny se uskuteční 27. června 2017 ve Žďáře nad Sázavou.

Více informací je k dispozici také na webových stránkách www.activezdar.cz.

Napiš komentář

Comments are closed