Informace pořadatelům zotavovacích akcí pro děti a mládež – letní tábory – Krajské hygienické stance

Hygiena na táborech (foto: Petr Molka)

Každý, kdo pořádá podzimní, zimní, jarní, letní i příměstské tábory musí mj. dodržovat stanovené předpisy, vyhlášky a zákony vztahující se k hygieně. Pořadatel se může dostat do situace, kdy ho navštíví hygienická kontrola. Důležité je znát i případná varování a nařízení příslušné krajské hygienické stanice. Ty najdete na internetových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic.

Krajské hygienické stanice

HS hlavního města Prahy – www.hygpraha.cz
KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze – www.khsstc.cz
KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci – www.khslbc.cz
KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové – www.khshk.cz
KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – www.khspce.cz
KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – www.khsjih.cz
KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích – www.khscb.cz
KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni – www.khsplzen.cz
KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech – www.khskv.cz
KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem – www.khsusti.cz
KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – www.khsova.cz
KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně – www.khszlin.cz

#hygienickakontrola #hygiena #tabory #taborovahygiena #jarnítabory #zimnitabory #letnitabory #podzimnitabory

Comments are closed.