Soutěž Příběhy 20. století

Třetí ročník velké dokumentaristické soutěže Příběhy 20. století, ve které lidé hledají zapomenuté pamětníky imagezlomových momentů minulého století, odstartoval 4. září. Soutěžit může každý, kdo do 29. února 2016 natočí autorskou audio nebo video nahrávku příběhu pamětníka a uloží ji spolu s textovým zpracováním nahrávky na www.pribehy20stoleti.cz . Účastníci soutěží ve třech věkových kategoriích: žákovské (13-15 let), studentské (16-18 let) a dospělé (od 19 let) a pamětníky a jejich příběhy mohou hledat kdekoli – ve své rodině, mezi známými a kamarády nebo v okolí svého bydliště. Výherci ve třech věkových kategoriích, které vybere odborná porota složená z historiků, pedagogů a novinářů, budou vyhlášeni na slavnostním večeru dne 28. dubna 2016 a získají atraktivní finanční a věcné ceny. Každ ý zaregistrovaný účastník získá DVD rozhlasových dokumentů z cyklu Příběhy 20. století, jehož jméno nese také soutěž. Pravidla soutěže a další informace naleznete na www.pribehy20stoleti.cz

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků
na klíčové momenty 20. století. Svědectví válečných veteránů, přeživších holokaustu, politických
vězňů, disidentů ale také příslušníků tajné policie nebo členů komunistické strany ukládáme do sbírky
Paměť národa www.pametnaroda.cz, která je s více než 3 000 nahrávek jednou z největších veřejně
přístupných pamětnických sbírek v Evropě.

Občanské sdružení PANT je vzdělávací institucí akreditovanou MŠMT působící v oblasti rozvoje a
podpory informovanosti veřejnosti o problematice lidských práv. Jeho činnost se zaměřuje zejména na
dokumentární filmovou tvorbu, vzdělávání a moderní formy výuky dějin 20. století. Vlajkovou lodí
sdružení je vzdělávací portál pro učitele i studenty www.moderni-dejiny.cz.

Comments are closed.