JAK JE TO LETOS SE ZDRAVOTNÍMI POTVRZENÍMI PRO TÁBOROVÉ VEDOUCÍ

Jak určitě víte, každý vedoucí, který jede s dětmi na tábor potřebuje potvrzení od lékaře. Můžete se setkat s tím, že obvodní lékař odmítne takové potvrzení vydat s tím, že ho má vydat pouze závodní, smluvní lékař.

To by nás nezikovky v důsledku mohlo nutit uzavřít (pochopitelně za nemalé peníze)  smlouvu s nějakým praktickým lékařem a udělat z něj svého “závodního lékaře”.

Co k tomu říkají předpisy?

Pro zdravotní potvrzení se vychází ze zákona o ochraně veřejného zdraví č. 267/2015 Sb. a následných vyhlášek 79/2013 respektive novelizace 436/2017. Přetrvává zde jeden zásadní problém. Jsme my, dobrovolníci, zaměstnanci podle zákoníku práce 262/2006 Sb., nebo ne?! Nebo se na nás vztahuje občanský zákoník 89/2012 Sb.?! Každý má se svým spolkem uzavřenu nějakou „dobrovolnickou“ smlouvu, nebo smlouvu o výkonu funkce. K jejímu výkonu potřebuje zdravotní potvrzení. To, podle zákoníku práce vydává pouze závodní, smluvní, lékař. Podle občanského zákoníku běžný ošetřující lékař, protože žádného svého závodního lékaře spolek nemá.

To je také obsahem vyhlášky 436/2017, kde se uvádí následující:

 “9.  V § 7 odst. 2 písm. d) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

  1. jestliže posuzovaná osoba není registrována u žádného registrujícího poskytovatele a pokud je to podle zjištění zdravotního stavu při základním vyšetření k vyloučení nemocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci nebo vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání, důvodné; sdělení, že posuzovaná osoba není registrována u žádného registrujícího poskytovatele, se zaznamená do zdravotnické dokumentace o pracovně-lékařských službách,
    Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.”

Poplatky za vydání zdravotního potvrzení hradí vysílající, tedy spolek. Zde uplatňujeme zákoník práce. Toto vše platí do doby, než dojde k vážnému úrazu, nebo smrti. Pak do toho vstoupí orgány činné v trestním řízení, pojišťovny a soud. Ten jako jediný může říci, zda jsme „zaměstnanci podle ZP“, nebo ne.

Jiří Němec – Pionýr a Jan Burda – RDMKV

Napiš komentář

Comments are closed.