Dnes neformálne

V rámci programu Erasmus+ sa nám podarilo získať podporu na projekt Dnes neformálne. Bude sa konať v Senci na Slnečných jazerách v termíne 6.-13.8.2018. Účastníci budú z Česka a zo Slovenska. Celkovo sa projektu zúčastní 22 ľudí.

Projekt je zameraný na neformálne vzdelávanie a hru ako prostriedok vzdelávania. Účastníci sa budú, pod vedením lektorov, venovať etapovým hrám, spoločenským hrám, teambuildingu, fotografovaniu, navštívime Bratislavu atď.

Školenie je určené pre pracovníkov s deťmi a mládežou a aktívnym dobrovoľníkom. Vekové obmedzenie je 18+ (horná hranica nie je určená). Jazyk školenia bude slovenčina, resp. čeština.

Krátke zhrnutie projektu:

Projekt Dnes neformálne poukazuje na potrebu neformálneho vzdelávania ako rozšírenie vzdelávania voformálnom systéme a možnosti širokého využitia jeho metód a nástrojov, so zameraním na hru ako nástroj v neformálnom  vzdelávaním. Dobrovoľníci pracujúci s mládežou potrebujú vzdelávanie v tejto oblasti, aby mohli svoje kompetencie rozvíjať a prichádzali s novými a kreatívnymi aktivitami v rámci svojej činnosti, keďže priamo prispievajú k rozvoju mladých ľudí.

Ciele projektu sú zvýšenie povedomia o programe Erasmus+ a certifikáte Youthpass, rozvoj kompetencií a poznatkov dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou v neformálnom vzdelávaní, a naučiť ich využívať hry ako nástroj v neformálnom vzdelávaní a zavádzať nové a inovatívne prvky do ich činností, vrátane digitálnych. Použité metódy budú neformálne (napr. hranie rolí, brainstorming, práca v skupinách…). Výsledkom školenia bude schopnosť účastníkov využívať nadobudnuté znalosti, kompetencie a skúsenosti v praxi, a ich zdieľanie medzi mladými ľuďmi. Výstupom projektu bude zbierka hier, ktorá bude dostupná pre verejnosť a budú ju môcť použiť aj ostatní, ktorí sa venujú neformálnemu vzdelávaniu.

Strava a ubytovanie  hradené. Cestovné bude účastníkom preplatené po predložení cestovných lístkov. Účastnícky poplatok je 5€.

V prípade záujmu nás kontaktujte na spravnecentrum@do-fenix.sk.

Comments are closed.