I malé organizace se mohou zapojit do velkého projektu

Vysočina – Řada malých organizací, které pracují s dětmi a mládeží nemá dostatečné kapacity, ať už personální nebo finanční, aby se mohla zapojit do velkého projektu z vyhlášených operačních programů. Nyní se to však mění.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, která je určena právě pro malé organizace.

Cílem aktivit této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání – tedy volnočasové práce s dětmi a mládeží – a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků nestátních neziskových organizací. Cílem je zaměření na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží.

„Pro neziskovky pracující s dětmi a mládeží je to obrovská příležitost, jak získat podporu z evropských zdrojů na svou činnost,“ říká Jan Burda z Rady dětí a mládeže kraje Vysočina.

Právě Rada dětí a mládeže kraje Vysočina připravuje a koordinuje podání projektu na Vysočině. „V rámci projektu je nezbytné sdružit více organizací, které budou realizovat svoje aktivity prostřednictvím takzvaných šablon – malých předpřipravených projektů,“ dodává Jan Burda.

Cílem je zapojit do projektu co největší množství organizací. Proto Rada dětí připravila pět informačních seminářů – ve všech okresních městech Vysočina – na kterých bude zájemce informovat o možnostech zapojení.

A kdy a kde se semináře konají?

28. února – TŘEBÍČ – 16 – 18 hodin – ICM TŘEBÍČ (Nádražní 18)
4. března – JIHLAVA – 16 – 18 hodin – KOUS VYSOČINA (Žižkova 98)
7. března – HAVLÍČKŮV BROD – 16 – 18 hodin – kancelář ČČK (AZ Centrum, 2. patro)
12. března – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – 16 – 18 hodin – Městský úřad (velká zasedací místnost)
13. března – PELHŘIMOV – 16 – 18 hodin – Hodina H (Hrnčířská 111)

Více informací: Jan Burda 777 750 131, predseda@rdmkv.cz


Rada dětí a mládeže kraje Vysočina vznikla v roce 2001 nejen za účelem koordinace všech neziskových organizací působících v kraji Vysočina, ale také za účelem zprostředkování komunikace mezi nimi a orgány státní správy a zajištění přísunu informací všem členům i zájemcům z řad veřejnosti. V současné době sdružuje více než 20.000 individuálních členů ve dvacítce organizací.

V současné době realizuje několik projektů. Například www.tabory-vysocina.cz, www.volnycas-vysocina.cz a další. Více informací o RDMKV je na webu www.rdmkv.cz.  

Comments are closed.