Nové dotační programy kraje Vysočina

Krajem Vysočina byly vypsány dva nové dotační programy:

Jednorázové akce 2019

ID programu: FV02725

Podpora jednorázových volnočasových a sportovních aktivit pro děti, mládež, dospělé a seniory, které nenavazují na žádnou celoroční aktivitu, ale přesto podporují obyvatele Kraje Vysočina v aktivním trávení volného času a rozvíjí a zlepšují sociální kontakty občanů.

Alokace 1 500 000,- Kč

Termín podání žádostí: 01.09.2019 – 13.09.2019

Podrobnosti na https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02725

Hospodaření v lesích 2019 II

ID programu: FV02744

Účelem poskytovaných finančních prostředků je přispívat ke snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) např. použitím vhodného reprodukčního materiálu, ochranou a potřebnou péčí o založené lesní porosty, výchovou porostů, nebo použitím vhodných technologií, a to z důvodu zajištění stabilizace lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu.

Alokace 50 000 000,- Kč

Termín pro podání žádosti: 02.09.2019 – 30.09.2019

Podrobnější informace na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02744

Comments are closed.