Agresivita dětí (a rodičů), jak ji zvládat – akreditovaný kurz

Kurz je plně obsazen, nabídku našich dalších kurzů najdete na: https://www.rdmkv.cz/7804-pripravujeme

Zveme vás na akreditovaný kurz o zvládání agresivity, který se bude konat 16.10. 2019 od 9:00 do 17:00 hodin v Centru volného času Hrubínka, Třebíč (Fr. Hrubína 753).

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s aktuálními poznatky ohledně agresivity a jejích projevů ve školním prostředí, posílit způsoby reagování, které pomáhají zvládnout agresivní chování žáků a inspirovat k vytváření prostředí volného od násilí.
Lektor: Mgr. Jan Gabriel Szutkowski

PODROBNÝ PROGRAM:
1. agresivita – její původ a podoby (2hodiny)
projevy agrese mezi dětmi, agresivita ve školním prostředí, agresivní lidé

2. agresivita kolem nás (2 hodiny)
nácvik rychlých reakcí na agresivní chování, sebeobrana a obrana oběti

3. prevence výskytu agresivity (2 hodiny)
role pedagoga ve vytváření mírumilovné atmosféry

4. reflexe získaných poznatků (2 hodiny)

Na kurz je nutné se přihlásit, poplatek na osobu činí 500,- https://helen.nidv.cz/prihlasovani/ucastnik.php

Číslo programu: R60-09-11-192
Akreditace č.j.: MSMT-32832/2018-1-932

Není k dispozici žádný popis fotky.

Comments are closed.