Změny v dotačních programech MŠMT na rok 2020 po proběhnutí seminářů pro žadatele

MŠMT upozorňuje na změny, ke kterým došlo po proběhnutí seminářů pro žadatele v dotační Výzvě pro rok 2020 a v Metodice hodnocení pro rok 2020.

Změna v Metodice se týká pouze programu č. 1 – jedná se o možnost navýšení dotace v případě dosažení více než 45 bodů až o 30% oproti základní výši dotace. Základní výše dotace činí 90% dotace roku 2019 (viz str. 5).

Aktuální znění Výzvy a Metodiky najdete zde: http://sdv.msmt.cz/mladez/aktualizovane-dokumenty

Videozáznam ze semináře MŠMT k podávání žádostí o státní dotace na rok 2020 pro NNO pracující s dětmi a mládeží najdete zde: http://www.adam.cz/clanek-2019090078-video-seminar-msmt-k-dotacnim-programum-na-rok-2020-pro-neziskovky-pracujici-s-detmi.html

Comments are closed.