Kurz „Vedoucí dětského kolektivu“

Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina pořádá kurz Vedoucí dětského kolektivu. Je určen pro instruktory a oddílové vedoucí letních táborů a vedoucí a instruktory kroužků a oddílů s celoroční činností.

Kurz není akreditován, na jeho konci dostanou účastníci osvědčení.

Kurz začíná 26. 4. 2020 v 19:00, končí v neděli 28. 4. 2020, probíhat bude ve Školícím a ubytovacím centru Erudito, Luka nad Jihlavou. http://www.erudito.cz/

Lektory budou: Jan Burda (RDMKV), Ilona Loužecká (Český červený kříž), Jana Kindlová (Na větvi, z.s.), Břetislav Sucharda (Zámecký statek).

Kurz bude věnován základům pedagogiky a psychologie, bezpečnosti a základnímu právnímu rámci, osobnosti vedoucího a mnoha dalším tématům.

Účastníci musí dosáhnout věku 16 let, od účastníků do 18 let bude vyžadován souhlas rodičů.

Cena pro členy organizací sdružených pod RDMKV: 1590,- na osobu

Cena pro členy ostatních organizací: 1990,-

Přihlašování běží do 25. 3. 2020. Pro přihlášení vyplňte elektronický formulář: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnAfUay-ViZZjL_wUtzY5o8DMy9iwraFK-qSbfvI54vumr1A/viewform

Více informací na tel: 777 750 131, mail: info@rdmkv.cz, web: www.rdmkv.cz

Comments are closed.