Dotační programy Kraje Vysočina

Kraj Vysočina vypisuje program PODPORA PŘECHODU NA VYSÍLACÍ STANDARD DVB-T2.

ID programu: PR02738

Popis:

Finanční podpora kraje na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Alokace: 2 000 000 Kč,-

Kontaktní osoby: Bc. Šandera MichalMgr. Bína JiříMatys Dušan

Termín podání žádostí: 25.12.2019 – 31.7.2020

Podrobnosti o projektu a potřebné materiály jsou dostupné na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02738

Comments are closed.