Třebíčské Srdíčko

Cenu „Třebíčské Srdíčko“ uděluje Město Třebíč a Rada dětí a mládeže kraje Vysočina.
Cílem udělování ceny je ocenit dobrovolníky, kteří dlouhodobě, nezištně a pravidelně pracují v oblasti volného času dětí a mládeže, zviditelnit jejich práci i organizace, kde působí. V důsledku toho i vzbudit zájem veřejnosti o pravidelné volnočasové aktivity dětí a mládeže. V neposlední řadě také posílit respekt k jejich dobrovolné práci.

Kdo může být oceněn

Na cenu může být nominována osoba starší 18 let, která dlouhodobě vykonává nebo vykonávala pravidelnou dobrovolnou činnost ve prospěch dětí a mládeže v jejich volném čase na území města Třebíče minimálně 3 roky.

Kdo může nominovat

Navrhovatelem může být právnická osoba, obvykle nezisková organizace, nebo občan.
Každý navrhovatel může nominovat maximálně jednu osobu do každé kategorie.

Ocenění

Všichni nominovaní dostanou dopis s poděkováním za svoji dobrovolnou práci.
Cenou je kovová plastika ve tvaru srdce.

Termín a způsob podání nominace

Termín zaslání nominací za konkrétní kalendářní rok je vždy 10. ledna roku následujícího.
Nominace se předkládají v papírové podobě k rukám kontaktní osoby nebo elektronicky e-mailem na adresu kontaktní osoby.

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou je předseda Rady dětí a mládeže kraje Vysočina Jan Burda, 777 750 131, predseda@rdmkv.cz, Fr. Hrubína 73, Třebíč.

Nominační formulář: https://trebicskesrdicko.cz/wp-content/uploads/2018/12/trebicke-srdicko-nominacni-formular.docx

Podrobnější informace najdete na: https://trebicskesrdicko.cz/trebicske-srdicko-informace/pravidla-trebicske-srdicko-cena-antonina-hobzy/

Comments are closed.