Dotační programy Kraje Vysočina

Kraj Vysočina vypisuje tyto nové programy:

MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2020: Detail

PAMÁTKY 2020: Detail

CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020: Detail

SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020: Detail

CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020: Detail

INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020: Detail

UNESCO 2020: Detail

OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020: Detail

POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020: Detail

ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020: Detail

SPORTOVIŠTĚ 2020: Detail

STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020: Detail

PREVENCE KRIMINALITY 2020: Detail

KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020: Detail

POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020: Detail

POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020: Detail

ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020: Detail

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020: Detail

UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020: Detail

SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020: Detail

SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020: Detail

PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020: Detail

DOBROVOLNICTVÍ 2020: Detail

PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020: Detail

Comments are closed.