Nové dotační programy Kraje Vysočina

Kraj Vysočina vypisuje nový program s názvem PODPORA SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A PEDIATRŮ 2020 ID programu: ZZ02763

Popis: Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů v Kraji Vysočina na rok 2020.

Alokace: 5 000 000 Kč,-

Kontaktní osoby: Ing. Vlčková Kateřina, Bc. et Bc. Krylová Martina

Termín pro podání žádostí: 11. 12. 2019 – 27. 11. 2020

Podrobnosti jsou dostupné na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/ZZ02763


Comments are closed.