Nové dotační programy Kraje Vysočina

Kraj Vysočina vypisuje tyto nové programy:

Územní plány 2020: finanční alokace: 2 000 000 Kč, sběr žádostí: 13. 3. – 3. 4. 2020, podrobnosti na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02747

Bezpečná silnice 2020: finanční alokace: 1 500 000 Kč, sběr žádostí: 16. 3. – 24. 4. 2020, podrobnosti na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02748

Památkově chráněná území 2020: finanční alokace: 1 600 000 Kč, sběr žádostí: 13. 3. – 20. 3. 2020, podrobnosti na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02751

Informační a komunikační technologie: finanční alokace: 6 500 000 Kč, sběr žádostí: 16. 3. – 10. 4. 2020, podrobnosti na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02755

Naše škola 2020: finanční alokace: 4 000 000 Kč, sběr žádostí: 13. 3. – 27. 3. 2020, podrobnosti na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02761

Mateřská centra 2020: finanční alokace: 600 000 Kč, sběr žádostí: 16. 3. – 31.3. 2020, podrobnosti na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02764

Projektová příprava ve vodním hospodářství: finanční alokace: 7 000 000 Kč, sběr žádostí: 16. 3. – 1. 4. 2020, podrobnosti na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02767

Hospodaření v lesích 2020: finanční alokace: 30 000 000 Kč, sběr žádostí: 16. 3. – 16. 4. 2020, podrobnosti na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02775

Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí: finanční alokace: 4 400 000 Kč, sběr žádostí: 15. 3. – 31. 3. 2020, podrobnosti na: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02777

Comments are closed.