V Třebíči opět ocenili dobrovolníky

Třebíč – Čtvrtým rokem jsou v Třebíči oceňování dobrovolníci, kteří pracují s dětmi a mládeží cenou Třebíčské srdíčko. Ta je pojmenována pro zakladateli skautingu v Třebíči Antonínu Hobzovi – Srdíčko byla jeho skautská přezdívka. Smyslem ceny, kterou uděluje Rada dětí a mládeže kraje Vysočina a Město Třebíč je ocenit lidi, kteří dlouhodobě věnují svůj volný čas výchově dětí a mládeže. Ve středu 19. února proběhlo ve foyer divadla Pasáž tradiční setkání, na kterém Město Třebíč ocenilo nejlepší projekty podpořené z grantového systému města v roce 2019. Zároveň byly na tomto setkání uděleny ceny ceny Třebíčské srdíčko. Oceněnými dobrovolníky byly Karolína Krejčová – dobrovolnice z klubu Naděje, Eva Novotná – skautka a pracovnice muzea a in memoriam také Hana Bělková -dlouholetá skautská vedoucí a činovnice. „Každý rok předávám tuto cenu s velkou pokorou. Zvlášť v dnešní uspěchané době je skvělé, že je stále dost lidí, kteří věnují svůj čas nezištně druhým,“ řekl při předávání Jan Burda – předseda Rady dětí a mládeže kraje Vysočina a vyzval také všechny přítomné, „pokud máte ve svém okolí nějakého dobrovolníka, poděkujte mu, protože si to za svoji práci při výchově dětí určitě zaslouží.“

Nominovat dobrovolníky na cenu Třebíčské srdíčku bude možné zase koncem roku a nominovat může kdokoli. Veškeré informace o ceně a jejím udělování jsou na webové stránce www.trebicskesrdicko.cz.
Více informací: Jan Burda, 777 750 131, predseda@rdmkv.cz

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina vznikla v roce 2001 nejen za účelem koordinace všech neziskových organizací působících v kraji Vysočina, ale také za účelem zprostředkování komunikace mezi nimi a orgány státní správy a zajištění přísunu informací všem členům i zájemcům z řad veřejnosti. V současné době sdružuje více než 50.000 individuálních členů ve třicítce organizací.
V současné době realizuje několik projektů. Například www.tabory-vysocina.cz , www.volnycas-vysocina.cz a další. Více informací o RDMKV je na webu www.rdmkv.cz .

Comments are closed.