Tisková zpráva – Pomůžeme volnočasovkám na Ukrajině

Třebíč – Minulý týden prožila delegace Rady dětí a mládeže kraje Vysočina v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Cílem pobytu, který byl realizován ve spolupráci s Krajem Vysočina, bylo navázat spolupráci s místními dětskými organizacemi a zjistit, jaké společné projekty by bylo možné realizovat.TZ - Pomůžeme volnočasovkám na Ukrajině

„Během týdne jsme navštívili několik škol, setkali se s vedoucí místních skautů a dalších organizací,“ říká Jan Burda z Rady dětí a mládeže kraje Vysočina a upřesňuje: „Navštívili jsme dvě místa, kde chceme rozjet společné projekty. Situace v Užhorodu, který je krajským městem, je zcela jiná než v Bohdanu, což je horská obec na hranicích s Rumunskem.“

V Bohdanu, kde je vysoká nezaměstnanost a složitá finanční situace nefunguje z volnočasových aktivit téměř nic. Výjimkou jsou letní tábory, které pořádá místní farář, který je i významným partnerem Kraje Vysočina. Na druhou stranu v Užhorodu je několik domů dětí, které navštěvují tisíce dětí. Společným zájmem je výuka češtiny pro místní vedoucí i děti, výměna zkušeností a rozvoj nových aktivit v místech, kde pro děti taková nabídka není.

„Rádi bychom využili naše zkušenosti a s pomocí Kraje Vysočina a fondu ViZa pomohli rozvoji volnočasovek na Zakarpatské Ukrajině. Vzhledem k tomu, že se jedná o bývalou součást naší republiky, je naše kultura v mnohém podobná a České stopy jsou patrné na každém kroku. První kroky byly učiněny a nyní začneme intenzivně připravovat první společné projekty, které bychom rádi realizovali už v příštím roce,“ uzavírá Jan Burda.

Výjezd delegace dětských spolků z Vysočiny na Zakarpatskou Ukrajinu byl realizován díky podpoře Kraje Vysočina.

Více informací: Jan Burda, 777 750 131, info@rdmkv.cz

Comments are closed.