Setkání tisícovky vedoucích dětských kolektivů bude hostit Jihlava

CVVZ 2015 ježek25. ročník Celostátní vzájemné výměny zkušeností (CVVZ) se uskuteční v Jihlavě od 11. do 13. listopadu 2016. Toto každoroční největší setkání vedoucích malých i velkých organizací pracujících s dětmi a mládeží přinese během tří dnů hojnost inspirace pro další činnost účastníků. Po celý víkend budou probíhat workshopy a semináře na různá témata. „Letošní CVVZ se ponese se v duchu motta »Podělme se o plody své práce«,“ říká náčelník CVVZ Martin Paclík. „Motto reflektuje fakt, že na CVVZ lektorují mnoho programů sami účastníci a předávají tak své zkušenosti z práce s dětmi druhým,“ doplňuje Martin Paclík. Kromě těchto programů mají účastníci možnosti přihlásit se na semináře vedené odbornými lektory, a to například v oblasti práva, psychologie nebo ekologie a přírodních věd. „Velký zájem jsme zaznamenali u programů Prázdninové školy Lipnice, která je významným odborným partnerem letošní CVVZ,“ říká Jana Ptáčková, která má na starosti programovou sekci a dodává: „Těší mě také, že se podařila spolupráce s jihlavskou ZOO, účastníkům nabídneme i exkurze do podzemí Jihlavy a poznávací procházky městem.“ CVVZ bude mít i řadu doprovodných programů a aktivit. Oblíbená je velká herna deskových her nebo čajovna, zájmu účastníků se vždy těší i tržiště s užitečným vybavením pro oddílovou činnost. Letos jsou domluvené také hned dvě science show a v sobotu večer koncert kapel Marien a Epydemye. Novinkou letošního ročníku je Festival táborových a oddílových filmů, který pořadatelé organizují ve spolupráci s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Ji.hlava. Do soutěže je přihlášeno 47 filmů. Zajímavým benefitem a impulsem pro pohodlnější poznávání Jihlavy je pro účastníky možnost využívat městskou hromadnou dopravu zcela zdarma. Akci bude ve čtvrtek 10. listopadu předcházet odborná konference o pojetí vzdělávání a uznávání jeho výsledků v neziskovém sektoru pod názvem „I dobrovolník může být odborník“. Záštitu nad konferencí, která se bude konat v jihlavské Ville Eden, přijalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká rada dětí a mládeže a Univerzita Palckého v Olomouci. „CVVZ není jen o programech, ale také o setkávání lidí z oboru. Každého musí nadchnout atmosféra spolupráce a sdílení myšlenek, a to i napříč generacemi účastníků,“ říká Daniel Srb, který má na akci na starosti vydávání tištěných novin CVVZ „Ježkovy oči“ a on-line zpravodajství. Zkušenosti a inspirace, kterou na CVVZ účastníci získají, jim pomohou rozvíjet vlastní nabídku volnočasových aktivit pro děti. Dochází také k osobnostnímu rozvoji dobrovolníků: učí se – jak jeden od druhého, tak i od přítomných profesionálů. CVVZ upevňuje vztahy mezi všemi, co se podílejí na výchově dětí. CVVZ je svou povahou nepolitická a nezisková. Nemá žádný vrcholný orgán ani právní subjektivitu a organizuje ji každý rok jiné české město. Posláním CVVZ je vytvářet pracovníkům s dětmi a mládeží prostor pro vzájemné předávání a porovnávání zkušeností i dovedností a pro hledání řešení společných problémů. Tím, že CVVZ spojuje dobrovolníky z různých měst a obcí, umožňuje vznik kamarádských vztahů a prospěšnou spolupráci jednotlivců i organizací. „Podle myšlenky duchovního otce akce, Josefa Šimáně – Galéna, se na CVVZ setkávají lidé sdružení v nejrůznějších organizacích a vzájemně se inspirují,“ dodává Martin Paclík. CVVZ hostí budovy Střední průmyslové školy Jihlava a Gymnázia Jihlava, které budou pro účely akce propojeny. V jedné budově proběhnou přednášky, druhá poslouží účastníkům k ubytování. Pořadatelem jihlavské CVVZ i konference je sdružení „JEJDA…“, které v regionu působí již více než 10 let. Za sebou má například pořádání stejné akce v Třešti v roce 2007. Symbolem Jihlavy, který se objevuje i v jejím erbu, je ježek. Symbolem CVVZ 2016 se stal ježek Jihláček, který účastníky CVVZ akcí provází.

Kontakt pro média: Daniel Srb e-mail: daniel@srb.cz tel.: 777 326 772 www.cvvz.cz www.facebook.com/cvvz.cz

Comments are closed.