Koloběh

Firma KOSTKA KOLOBĚŽKA vnímá a oceňuje poslání různých typů Center volného času, které spatřuje:

  • V rozvíjení schopností dětí a mládeže.
  • V usměrňování, kultivaci a uspokojování jejich zájmů a potřeb.
  • Ve formování žádoucích postojů a morálních vlastností.
  • V upevňování zdraví jako základní hodnoty životního stylu a to prostřednictvím pestrých a zajímavých činností.

Jsme přesvědčeni, že jízda na koloběžce splňuje vše z výše uvedeného. Proto v oblasti zvládnutí dovednosti jízdy na koloběžce a získání veškerých potřebných teoretických vědomostí, nabízí firma KOSTKA KOLOBĚŽKA možnost přihlásit se prostřednictvím níže uvedené   kontaktní osoby na kurz, který je akreditovaný Ministerstvem školství a mládeže a tělovýchovy a je realizován prostřednictvím Fakulty tělesné kultury v Olomouci. Absolvent získá Osvědčení MŠMT. Program kurzu vypracoval RNDr. Z. Gaďourek Ph.D., přední odborník v problematice jízdy na koloběžce a jeho realizaci zabezpečují vysokoškolsky vzdělaní odborníci. 

Jak jízda na koloběžce děti baví, můžete vidět na našem názorném videu: https://youtu.be/tSPwQwwoeRA.  

Jelikož podporujeme různé spolky, zájmová sdružení a školy, chtěli bychom Vám nabídnout koloběžky, díky kterým byste mohli vytvořit nové odvětví sportu ve Vašem městě. Koloběh by určitě měl mít svého trenéra, kterého jsme schopni řádně zaškolit. Naše firma Vám nabízí více možností, jak řešit nákup koloběžek. Na základě individuálního přístupu společně posoudíme aktuální finanční situaci a možnosti. 

Kdyby Vás zajímaly informace o našich koloběžkách a celkově o naší firmě, můžete navštívit naše stránky https://www.kostkakolobezky.cz

10580962_791700194186732_7465860068504300858_o.jpg

Comments are closed.