Podpora rozvoje vzdělávání na Pelhřimovsku

Místní akční skupina (MAS) Šipka a partner projektu Hodina H na tomto projektu pracují na území Pelhřimovska od ledna 2019. Jde především o spolupráci školských zařízení, sdílení zkušeností atd.

Hodina H z Pelhřimova

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.

Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Místní akční skupina (MAS) Šipka a partner projektu Hodina H na tomto projektu pracují na území Pelhřimovska od ledna 2019. Jde především o spolupráci školských zařízení, územní plánování ve vzdělávání, sdílení zkušeností, rozvoj na základě společných projektů a další aktivity, které povedou k rozvoji vzdělávání v našem zájmovém území. V rámci projektu se mimo jiné realizují různé aktivity ve dvou hlavních tématech Čtenářská a Výchova ke zdravému občanství.

V oblasti čtení se pedagogové mateřských škol vzdělávali v předčtenářské gramotnosti. Pedagogové základních škol měli možnost seznámit se s projektem Listování a představit tuto metodu i žákům. Díky tomu se s listováním seznámili žáci ZŠ Pelhřimov Komenského, ZŠ Pelhřimov Na Pražské a ZŠ Hořepník. K tématu patří také podpora výuky cizích jazyků, což podporujeme zapojením zahraničních dobrovolníků v rámci programu Erasmus+ v Hodině H do činnosti MŠ. Spolupráci navázaly: MŠ Pelhřimov Komenského, MŠ Pelhřimov Osvobození, MŠ Kojčice a MŠ Červená Řečice. Ke spolupráci a rozvoji jazykových dovedností se základními školami je připravena Maria Run z Islandu, která podporuje komunikační dovednosti u žáků ze ZŠ Pelhřimov Na Pražské, ZŠ Pelhřimov Osvobození, ZŠ Pelhřimov Krásovy domky, ZŠ Vlasenický dvůr, ZŠ Nový Rychnov, ZŠ Kamenice nad Lipou, ZŠ Nová Cerekev, ZŠ Košetice, ZŠ Černovice a ZŠ Hořepník.

Druhé téma projektu umožnilo realizovat mnoho dalších aktivit od participace, přes ekologii až po zdravý životní styl. Mateřské školy se zapojily do projektu Lokomoce a zdravého vývoje dětí v předškolním věku. Žáci ZŠ vytvořili pracovní skupinu věnující se tématu ekologie, jejíž zajímavé výstupy jsou k dispozici jak pro školy, tak i veřejnost. První bude tzv “pelhřimovská výzva”, která se zaměřuje na čtení a ekologii. Výzva se může stát jedním z  předsevzetí pro rok 2020.

V letošním roce 2020 se zaměříme na osobní rozvoj, zvládání krizových situací, první pomoc, kariérové poradenství, kyberbezpečnost, ekologie. Samozřejmě I čtenářská gramotnost, tentokrát pro učitele základních škol. A v dubnu dne 25. 4. se mohou pedagogové, mládež, děti, rodiče i široká veřejnost těšit na druhý ročník festivalu vzdělávání Edumánie 2020. Festival bude plný současných aktuálních témat a zajímavých lektorů. Máte-li zájem dovědět se o projektu více nebo se aktivně zapojit do rozvoje vzdělávání na Pelhřimovsku, určitě se na nás obraťte.

Více informací o Hodině H a projektu MAPII najdete na www.hodinah.cz nebo se na nás obraťte přímo v budově Hodiny H, v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

Článek převzat z: http://www.adam.cz/clanek-2020010091-podpora-rozvoje-vzdelavani-na-pelhrimovsku.html

Comments are closed.