Nové dotační programy Kraje Vysočina

Kraj Vysočina vypsal nový dotační program:

PŘÍSPĚVEK NA ZVYŠOVÁNÍ ÚROVNĚ IT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA 2020

ID programu: ZZ02762

Popis: Cílem programu je podpora zvýšení úrovně IT vybavenosti organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Podpořeny budou projekty, které řeší problematiku rozvoje a zkvalitnění vybavení PO Kraje Vysočina v oblasti datových sítí organizací a jejich bezpečnost, software, nasazení technologií serverové virtualizace a řešení bezpečnosti informačních systémů a pořízení technického řešení, které je jednorázové, nepravidelné a nejde o prostou obnovu stávajícího vybavení.

Alokace: 7 000 000 Kč

Kontaktní osoby: Ing. Šťastná Dana, Mgr. Jiráková Klára, Ing. Pavlinec Petr

Termín podání žádostí: 28.01.2020 – 06.03.2020

Potřebné podrobnosti a dokumenty: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/ZZ02762

Comments are closed.